قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1397/05/19 به شرح زیر می باشد: