قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1397/11/03 به شرح زیر می باشد: