قرعه کشی

 

نتایج قرعه کشی در تاریخ 1397/07/30 به شرح زیر می باشد: